הרמת מסך

הרמת מסך

הרמת מסך | ידין חקירות

חקירות מסוג "הרמת מסך" נועדו להוכחת קשר בין חברה בע"מ לבעלי המניות או נושאי תפקידים באותה חברה, וזאת לצורך הטלת אחריות ומחויבות על בעלי המניות או נושאי התפקידים. 

מטרת הפעילות של משרד חקירות בעת הרמת מסך

לדוגמא: אם חברה בע"מ נסגרה לאחר שנקלעה לחובות, ואם הבעלים של החברה שנסגרה מקימים חברה חדשה אשר עוסקת באותו תחום, מטרתנו תהיה להוכיח את הקשר בין החברה החדשה לזו שנסגרה – ועל ידי כך ליצור מחויבות של הבעלים לפירעון חובות החברה שנסגרה.

קשה יותר להתחמק מידיו של חוקר פרטי

לעיתים בעלי החוב הינם המנהלים בפועל של החברה החדשה, לעיתים החברה החדשה מנוהלת על ידי אנשים אחרים אשר לכאורה אינן קשורים לחברה שנסגרה, וזאת על מנת להקשות את הוכחת הקשר אל החובות שהושארו בחברה הקודמת.

ידין משרד חקירות פועלת למטרת הרמת מסך בבית משפט ומציגה הוכחות מוצקות וקבילות בבתי משפט מהן ניתן להוכיח את הקשר בין מייסדי החברה לבין המנהלים בפועל.

הוכחות אלו ישמשו כעדות בעת תביעה משפטית ויסייעו בגביית חובות או בדרישה לקיום ההתחייבויות וחוזים.

 

עורך דין – עליך ליצור מחויבות של בעלי חברה בע"מ שנסגרה לפרעון חובותיה?

חקירות מסוג "הרמת מסך" נועדו להוכחת קשר בין חברה בע"מ לבעלי המניות או נושאי תפקידים באותה חברה, וזאת לצורך הטלת אחריות ומחויבות על בעלי המניות או נושאי התפקידים.

פנה אלינו 03-5470512

 

קבלו תשובות מקצועיות,
עכשיו.
יש לכם לבטים ושאלות?
התקשרו וקבלו
תשובות מקצועיות.

לעיתים הספק עלול לגרום לנזקים גדולים יותר מהאמת.